Trạng thái:
ĐANG MỞ BÁN
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Căn hộ-Shophouse
Số block:
10 tháp
Số tầng:
32-39 tầng
Số căn hộ:
5000 sản phẩm
Quy mô:
30,818 m2
Bàn giao:
09/2024
Vinhomes Vinhomes
Loại hình: Căn hộ-Shophouse Trạng thái:ĐANG MỞ BÁN
Số Block:10 tháp Số tầng:32-39 tầng
Quy mô:30,818 m2 Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:5000 sản phẩm Thời gian bàn giao:09/2024
Vinhomes Vinhomes
Trạng thái:ĐANG MỞ BÁN
Loại hình: Căn hộ-Shophouse
Số Block:10 tháp
Số tầng:32-39 tầng
Quy mô:30,818 m2
Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:5000 sản phẩm
Thời gian bàn giao:09/2024
2