• Khu vực

 • Tên dự án

 • Chủ đầu tư

 • Mức giá

 • Trạng thái

 • Mức giá

 • Mức giá

 • Diện tích

ĐANG MỞ BÁN
Giá: 55-90 tr/m²
 • Chủ đầu tư: Tập đoàn Vinhomes

 • Quy mô: 31,175 m2

 • Loại hình: Đa dạng sản phẩm

 • Số căn hộ: 3169 sản phẩm

 • Mật độ xây dựng: Đang cập nhật

 • Thời gian bàn giao: 2025

ĐANG MỞ BÁN
Giá: 62-100 tr/m²
 • Chủ đầu tư: Tập đoàn Masterise Homes

 • Quy mô: 37,117 m2

 • Loại hình: Đa dạng sản phẩm

 • Số căn hộ: 2672

 • Mật độ xây dựng: 27.9%

 • Thời gian bàn giao: 12/2023

ĐANG MỞ BÁN
Giá: 80 -130 tr/m²
 • Chủ đầu tư: Tập đoàn Capitaland

 • Quy mô: 14,474 m2

 • Loại hình: Căn hộ - Penhouse

 • Số căn hộ: 870 sản phẩm

 • Mật độ xây dựng: 31%

 • Thời gian bàn giao: Quý 4/2023

Địa chỉ: Quận 4
ĐANG MỞ BÁN
Giá: 60-90 tr/m²
 • Chủ đầu tư: Tập đoàn Masterise Homes

 • Quy mô: 33.672m²

 • Loại hình: Căn hộ - Penhouse

 • Số căn hộ: 2422 sản phẩm

 • Mật độ xây dựng: 27.9%

 • Thời gian bàn giao: 12/2023

ĐANG MỞ BÁN
Giá: 130-387.5 tr/m²
 • Chủ đầu tư: Tập đoàn SơnKim Land

 • Quy mô: 7.6 ha

 • Loại hình: Căn hộ - Shophouse

 • Số căn hộ: 1300

 • Mật độ xây dựng: 28%

 • Thời gian bàn giao: Quý 4/2023

Địa chỉ: Quận 2
ĐANG MỞ BÁN
Giá: 167 tr/m²
 • Chủ đầu tư: Tập đoàn GS E&C

 • Quy mô: 9.1258m²

 • Loại hình: Căn hộ-Shophouse-Penhouse

 • Số căn hộ: 300 căn hộ cao cấp

 • Mật độ xây dựng: 27%

 • Thời gian bàn giao: năm 2024

Địa chỉ: Quận 2
ĐÓNG GIỎ HÀNG
Giá: 113-135 tr/m²
 • Chủ đầu tư: Tập đoàn Capitaland

 • Quy mô: 4,000 m²

 • Loại hình: Căn hộ

 • Số căn hộ: 88 sản phẩm

 • Mật độ xây dựng: Đang cập nhật

 • Thời gian bàn giao: năm 2023

Địa chỉ: Quận 2
ĐANG MỞ BÁN
Giá: 304-403 tr/m²
 • Chủ đầu tư: Tập đoàn Masterise Homes

 • Quy mô: 10 ha

 • Loại hình: Đa dạng sản phẩm

 • Số căn hộ: 4200 sản phẩm

 • Mật độ xây dựng: 45.9%

 • Thời gian bàn giao: Năm 2024

Địa chỉ: Quận 1
ĐÃ BÀN GIAO
Giá: 121.9 - 159.9 triệu/m²
 • Chủ đầu tư: Tập đoàn Novaland

 • Quy mô: 3,501 m²

 • Loại hình: Căn hộ

 • Số căn hộ: 102 sản phẩm

 • Mật độ xây dựng: 31%

 • Thời gian bàn giao: 2018

Địa chỉ: Quận 1
2