Tiến độ thực tế mới nhất của căn hộ De La Sol tháng 8/2023
Tiến độ thực tế mới nhất của căn hộ De La Sol tháng 8/2023
Tiến độ thực tế mới nhất của căn hộ De La Sol tháng 8/2023
Tiến độ thực tế mới nhất của căn hộ De La Sol tháng 8/2023
Trạng thái:
ĐANG MỞ BÁN
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Căn hộ - Penhouse
Số block:
3 tháp
Số tầng:
24 tầng
Số căn hộ:
870 sản phẩm
Quy mô:
14,474 m2
Bàn giao:
Quý 4/2023
Capitaland Capitaland
Loại hình: Căn hộ - Penhouse Trạng thái:ĐANG MỞ BÁN
Số Block:3 tháp Số tầng:24 tầng
Quy mô:14,474 m2 Mật độ xây dựng:31%
Số căn hộ:870 sản phẩm Thời gian bàn giao:Quý 4/2023
Capitaland Capitaland
Trạng thái:ĐANG MỞ BÁN
Loại hình: Căn hộ - Penhouse
Số Block:3 tháp
Số tầng:24 tầng
Quy mô:14,474 m2
Mật độ xây dựng:31%
Số căn hộ:870 sản phẩm
Thời gian bàn giao:Quý 4/2023
2