Phối cảnh dự án Lumiere Boulevard - Masterise Homes
Phối cảnh dự án Lumiere Boulevard - Masterise Homes
Phối cảnh dự án Lumiere Boulevard - Masterise Homes
Trạng thái:
ĐANG MỞ BÁN
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Căn hộ - Penhouse
Số block:
5 tháp
Số tầng:
22-30 tầng
Số căn hộ:
2422 sản phẩm
Quy mô:
33.672m²
Bàn giao:
12/2023
Masterise Homes Masterise Homes
Loại hình: Căn hộ - Penhouse Trạng thái:ĐANG MỞ BÁN
Số Block:5 tháp Số tầng:22-30 tầng
Quy mô:33.672m² Mật độ xây dựng:27.9%
Số căn hộ:2422 sản phẩm Thời gian bàn giao:12/2023
Masterise Homes Masterise Homes
Trạng thái:ĐANG MỞ BÁN
Loại hình: Căn hộ - Penhouse
Số Block:5 tháp
Số tầng:22-30 tầng
Quy mô:33.672m²
Mật độ xây dựng:27.9%
Số căn hộ:2422 sản phẩm
Thời gian bàn giao:12/2023
2