Trạng thái:
ĐANG MỞ BÁN
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Đa dạng sản phẩm
Số block:
4 tháp
Số tầng:
Số căn hộ:
3169 sản phẩm
Quy mô:
31,175 m2
Bàn giao:
2025
Vinhomes Vinhomes
Loại hình: Đa dạng sản phẩm Trạng thái:ĐANG MỞ BÁN
Số Block:4 tháp Số tầng:
Quy mô:31,175 m2 Mật độ xây dựng:Đang cập nhật
Số căn hộ:3169 sản phẩm Thời gian bàn giao:2025
Vinhomes Vinhomes
Trạng thái:ĐANG MỞ BÁN
Loại hình: Đa dạng sản phẩm
Số Block:4 tháp
Số tầng:
Quy mô:31,175 m2
Mật độ xây dựng:Đang cập nhật
Số căn hộ:3169 sản phẩm
Thời gian bàn giao:2025
2