dự án căn hộ trung tâm

Dự án căn hộ quận 1

ĐANG MỞ BÁN
Giá: 304-403 tr/m²
 • Chủ đầu tư: Tập đoàn Masterise Homes

 • Quy mô: 10 ha

 • Loại hình: Đa dạng sản phẩm

 • Số căn hộ: 4200 sản phẩm

 • Mật độ xây dựng: 45.9%

 • Thời gian bàn giao: Năm 2024

Địa chỉ: Quận 1
ĐÃ BÀN GIAO
Giá: 121.9 - 159.9 triệu/m²
 • Chủ đầu tư: Tập đoàn Novaland

 • Quy mô: 3,501 m²

 • Loại hình: Căn hộ

 • Số căn hộ: 102 sản phẩm

 • Mật độ xây dựng: 31%

 • Thời gian bàn giao: 2018

Địa chỉ: Quận 1
ĐÃ BÀN GIAO
Giá: 90.2-131.3 triệu/m²
 • Chủ đầu tư: Tập đoàn Novaland

 • Quy mô: 6,528 m²

 • Loại hình: Căn hộ-Shophouse

 • Số căn hộ: 459 sản phẩm

 • Mật độ xây dựng: 50%

 • Thời gian bàn giao: Năm 2021

Địa chỉ: Quận 1
ĐÃ BÀN GIAO
Giá: 179-300 tr/m²
 • Chủ đầu tư: Tập đoàn Hongkong Land

 • Quy mô: 5,146.4m²

 • Loại hình: Căn hộ-Penhouse

 • Số căn hộ: 515 sản phẩm

 • Mật độ xây dựng: 45%

 • Thời gian bàn giao: 02/2022

Địa chỉ: Quận 1
ĐANG MỞ BÁN
Giá: 160-250 tr/m²
 • Chủ đầu tư: Tập đoàn Novaland

 • Quy mô: 4.002 m2

 • Loại hình: Đa dạng sản phẩm

 • Số căn hộ: Gần 1000 căn

 • Mật độ xây dựng: 49.7%

 • Thời gian bàn giao: 05/2023

Địa chỉ: Quận 1
ĐANG MỞ BÁN
Giá: 150-200 tr/m²
 • Chủ đầu tư: Tập đoàn Capitaland

 • Quy mô: 2.948,2m²

 • Loại hình: Căn hộ - Penhouse - Duplex

 • Số căn hộ: 198 sản phẩm

 • Mật độ xây dựng: 31,2%

 • Thời gian bàn giao: quý 1/2022

Địa chỉ: Quận 1
ĐANG MỞ BÁN
Giá: 304-403 tr/m²
 • Chủ đầu tư: Tập đoàn Masterise Homes

 • Quy mô: 10 ha

 • Loại hình: Đa dạng sản phẩm

 • Số căn hộ: 4200 sản phẩm

 • Mật độ xây dựng: 45.9%

 • Thời gian bàn giao: Năm 2024

Địa chỉ: Quận 1
ĐÃ BÀN GIAO
Giá: 121.9 - 159.9 triệu/m²
 • Chủ đầu tư: Tập đoàn Novaland

 • Quy mô: 3,501 m²

 • Loại hình: Căn hộ

 • Số căn hộ: 102 sản phẩm

 • Mật độ xây dựng: 31%

 • Thời gian bàn giao: 2018

Địa chỉ: Quận 1
ĐÃ BÀN GIAO
Giá: 90.2-131.3 triệu/m²
 • Chủ đầu tư: Tập đoàn Novaland

 • Quy mô: 6,528 m²

 • Loại hình: Căn hộ-Shophouse

 • Số căn hộ: 459 sản phẩm

 • Mật độ xây dựng: 50%

 • Thời gian bàn giao: Năm 2021

Địa chỉ: Quận 1
ĐÃ BÀN GIAO
Giá: 179-300 tr/m²
 • Chủ đầu tư: Tập đoàn Hongkong Land

 • Quy mô: 5,146.4m²

 • Loại hình: Căn hộ-Penhouse

 • Số căn hộ: 515 sản phẩm

 • Mật độ xây dựng: 45%

 • Thời gian bàn giao: 02/2022

Địa chỉ: Quận 1
ĐANG MỞ BÁN
Giá: 160-250 tr/m²
 • Chủ đầu tư: Tập đoàn Novaland

 • Quy mô: 4.002 m2

 • Loại hình: Đa dạng sản phẩm

 • Số căn hộ: Gần 1000 căn

 • Mật độ xây dựng: 49.7%

 • Thời gian bàn giao: 05/2023

Địa chỉ: Quận 1
ĐANG MỞ BÁN
Giá: 150-200 tr/m²
 • Chủ đầu tư: Tập đoàn Capitaland

 • Quy mô: 2.948,2m²

 • Loại hình: Căn hộ - Penhouse - Duplex

 • Số căn hộ: 198 sản phẩm

 • Mật độ xây dựng: 31,2%

 • Thời gian bàn giao: quý 1/2022

Địa chỉ: Quận 1
XEM THÊM DỰ ÁN

Dự án căn hộ quận 2

ĐANG MỞ BÁN
Giá: 130-387.5 tr/m²
 • Chủ đầu tư: Tập đoàn SơnKim Land

 • Quy mô: 7.6 ha

 • Loại hình: Căn hộ - Shophouse

 • Số căn hộ: 1300

 • Mật độ xây dựng: 28%

 • Thời gian bàn giao: Quý 4/2023

Địa chỉ: Quận 2
ĐANG MỞ BÁN
Giá: 167 tr/m²
 • Chủ đầu tư: Tập đoàn GS E&C

 • Quy mô: 9.1258m²

 • Loại hình: Căn hộ-Shophouse-Penhouse

 • Số căn hộ: 300 căn hộ cao cấp

 • Mật độ xây dựng: 27%

 • Thời gian bàn giao: năm 2024

Địa chỉ: Quận 2
ĐÓNG GIỎ HÀNG
Giá: 113-135 tr/m²
 • Chủ đầu tư: Tập đoàn Capitaland

 • Quy mô: 4,000 m²

 • Loại hình: Căn hộ

 • Số căn hộ: 88 sản phẩm

 • Mật độ xây dựng: Đang cập nhật

 • Thời gian bàn giao: năm 2023

Địa chỉ: Quận 2
ĐANG MỞ BÁN
Giá: 130-387.5 tr/m²
 • Chủ đầu tư: Tập đoàn SơnKim Land

 • Quy mô: 7.6 ha

 • Loại hình: Căn hộ - Shophouse

 • Số căn hộ: 1300

 • Mật độ xây dựng: 28%

 • Thời gian bàn giao: Quý 4/2023

Địa chỉ: Quận 2
ĐANG MỞ BÁN
Giá: 167 tr/m²
 • Chủ đầu tư: Tập đoàn GS E&C

 • Quy mô: 9.1258m²

 • Loại hình: Căn hộ-Shophouse-Penhouse

 • Số căn hộ: 300 căn hộ cao cấp

 • Mật độ xây dựng: 27%

 • Thời gian bàn giao: năm 2024

Địa chỉ: Quận 2
ĐÓNG GIỎ HÀNG
Giá: 113-135 tr/m²
 • Chủ đầu tư: Tập đoàn Capitaland

 • Quy mô: 4,000 m²

 • Loại hình: Căn hộ

 • Số căn hộ: 88 sản phẩm

 • Mật độ xây dựng: Đang cập nhật

 • Thời gian bàn giao: năm 2023

Địa chỉ: Quận 2
XEM THÊM DỰ ÁN

Dự án căn hộ quận 3

Dự án căn hộ quận 5

Dự án căn hộ quận 7