Căn hộ hạng sang The Marq quận 1
The Marq - Hongkong Land
Hồ Jacuzzi của căn hô The Marq
Tiện ích The Marq - Quận 1
Trạng thái:
ĐÃ BÀN GIAO
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Căn hộ-Penhouse
Số block:
2 tháp
Số tầng:
26 tầng
Số căn hộ:
515 sản phẩm
Quy mô:
5,146.4m²
Bàn giao:
02/2022
Hongkong Land Hongkong Land
Loại hình: Căn hộ-Penhouse Trạng thái:ĐÃ BÀN GIAO
Số Block:2 tháp Số tầng:26 tầng
Quy mô:5,146.4m² Mật độ xây dựng:45%
Số căn hộ:515 sản phẩm Thời gian bàn giao:02/2022
Hongkong Land Hongkong Land
Trạng thái:ĐÃ BÀN GIAO
Loại hình: Căn hộ-Penhouse
Số Block:2 tháp
Số tầng:26 tầng
Quy mô:5,146.4m²
Mật độ xây dựng:45%
Số căn hộ:515 sản phẩm
Thời gian bàn giao:02/2022
2