Phối cảnh Metropole Thủ Thiêm
Phối cảnh Metropole Thủ Thiêm
Ảnh thực tế Metropole Thủ Thiêm
Phối cảnh Metropole Thủ Thiêm
Trạng thái:
ĐANG MỞ BÁN
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Căn hộ - Shophouse
Số block:
5 Tháp
Số tầng:
12-24-36 tầng
Số căn hộ:
1300
Quy mô:
7.6 ha
Bàn giao:
Quý 4/2023
Loại hình: Căn hộ - Shophouse Trạng thái:ĐANG MỞ BÁN
Số Block:5 Tháp Số tầng:12-24-36 tầng
Quy mô:7.6 ha Mật độ xây dựng:28%
Số căn hộ:1300 Thời gian bàn giao:Quý 4/2023
Trạng thái:ĐANG MỞ BÁN
Loại hình: Căn hộ - Shophouse
Số Block:5 Tháp
Số tầng:12-24-36 tầng
Quy mô:7.6 ha
Mật độ xây dựng:28%
Số căn hộ:1300
Thời gian bàn giao:Quý 4/2023
2