Phối cảnh dự án Masteri Centre Point
Phối cảnh Masteri Centre Point
Hình ảnh thực tế dự án Masteri Centre Point
Tiến độ thực tế Masteri Centre Point
Trạng thái:
ĐANG MỞ BÁN
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Đa dạng sản phẩm
Số block:
5 tháp
Số tầng:
32-39 tầng
Số căn hộ:
2672
Quy mô:
37,117 m2
Bàn giao:
12/2023
Masterise Homes Masterise Homes
Loại hình: Đa dạng sản phẩm Trạng thái:ĐANG MỞ BÁN
Số Block:5 tháp Số tầng:32-39 tầng
Quy mô:37,117 m2 Mật độ xây dựng:27.9%
Số căn hộ:2672 Thời gian bàn giao:12/2023
Masterise Homes Masterise Homes
Trạng thái:ĐANG MỞ BÁN
Loại hình: Đa dạng sản phẩm
Số Block:5 tháp
Số tầng:32-39 tầng
Quy mô:37,117 m2
Mật độ xây dựng:27.9%
Số căn hộ:2672
Thời gian bàn giao:12/2023
2