Phối cảnh căn hộ Zenity - Quận 1
Ảnh thực tế của căn hộ Zenity - Quận 1
Ảnh thực tế của căn hộ Zenity - Quận 1
Phối cảnh ban ngày của căn hộ Zenity - Quận 1
Trạng thái:
ĐANG MỞ BÁN
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Căn hộ - Penhouse - Duplex
Số block:
1 tháp
Số tầng:
21 tầng
Số căn hộ:
198 sản phẩm
Quy mô:
2.948,2m²
Bàn giao:
quý 1/2022
Capitaland Capitaland
Loại hình: Căn hộ - Penhouse - Duplex Trạng thái:ĐANG MỞ BÁN
Số Block:1 tháp Số tầng:21 tầng
Quy mô: 2.948,2m² Mật độ xây dựng:31,2%
Số căn hộ:198 sản phẩm Thời gian bàn giao:quý 1/2022
Capitaland Capitaland
Trạng thái:ĐANG MỞ BÁN
Loại hình: Căn hộ - Penhouse - Duplex
Số Block:1 tháp
Số tầng:21 tầng
Quy mô: 2.948,2m²
Mật độ xây dựng:31,2%
Số căn hộ:198 sản phẩm
Thời gian bàn giao:quý 1/2022
2