Căn hộ The Grand Manhattan - Quận 1
Căn hộ The Grand Manhattan - Quận 1
Căn hộ The Grand Manhattan - Quận 1
Căn hộ The Grand Manhattan - Quận 1
Trạng thái:
ĐANG MỞ BÁN
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Đa dạng sản phẩm
Số block:
3 tháp
Số tầng:
38 tầng
Số căn hộ:
Gần 1000 căn
Quy mô:
4.002 m2
Bàn giao:
05/2023
NovaLand NovaLand
Loại hình: Đa dạng sản phẩm Trạng thái:ĐANG MỞ BÁN
Số Block:3 tháp Số tầng:38 tầng
Quy mô:4.002 m2 Mật độ xây dựng:49.7%
Số căn hộ:Gần 1000 căn Thời gian bàn giao:05/2023
NovaLand NovaLand
Trạng thái:ĐANG MỞ BÁN
Loại hình: Đa dạng sản phẩm
Số Block:3 tháp
Số tầng:38 tầng
Quy mô:4.002 m2
Mật độ xây dựng:49.7%
Số căn hộ:Gần 1000 căn
Thời gian bàn giao:05/2023
2