Căn hộ Define quận 2
Tiến độ xây dựng dự án Define Quận 2 tháng 09/2022
Căn hộ Define - quận 2 của tập đoàn Capitaland
Căn hộ Define - quận 2 của tập đoàn Capitaland
Trạng thái:
ĐÓNG GIỎ HÀNG
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Căn hộ
Số block:
1 tháp
Số tầng:
26 tầng
Số căn hộ:
88 sản phẩm
Quy mô:
4,000 m²
Bàn giao:
năm 2023
Capitaland Capitaland
Loại hình: Căn hộ Trạng thái:ĐÓNG GIỎ HÀNG
Số Block:1 tháp Số tầng:26 tầng
Quy mô:4,000 m² Mật độ xây dựng:Đang cập nhật
Số căn hộ:88 sản phẩm Thời gian bàn giao:năm 2023
Capitaland Capitaland
Trạng thái:ĐÓNG GIỎ HÀNG
Loại hình: Căn hộ
Số Block:1 tháp
Số tầng:26 tầng
Quy mô:4,000 m²
Mật độ xây dựng:Đang cập nhật
Số căn hộ:88 sản phẩm
Thời gian bàn giao:năm 2023
2