Căn hộ cao cấp D1Mension quận 1 của tập đoàn Capitaland
Căn hộ cao cấp D1Mension quận 1 của tập đoàn Capitaland
Căn hộ cao cấp D1Mension quận 1 của tập đoàn Capitaland
Căn hộ cao cấp D1Mension quận 1 của tập đoàn Capitaland
Trạng thái:
ĐÃ BÀN GIAO
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Căn hộ
Số block:
1 tháp
Số tầng:
16 tầng
Số căn hộ:
102 sản phẩm
Quy mô:
3,501 m²
Bàn giao:
2018
Capitaland Capitaland
Loại hình: Căn hộ Trạng thái:ĐÃ BÀN GIAO
Số Block:1 tháp Số tầng:16 tầng
Quy mô:3,501 m² Mật độ xây dựng:31%
Số căn hộ:102 sản phẩm Thời gian bàn giao:2018
Capitaland Capitaland
Trạng thái:ĐÃ BÀN GIAO
Loại hình: Căn hộ
Số Block:1 tháp
Số tầng:16 tầng
Quy mô:3,501 m²
Mật độ xây dựng:31%
Số căn hộ:102 sản phẩm
Thời gian bàn giao:2018
2