Căn hộ Grand maria Sài Gòn - Quận 1
Căn hộ Grand maria Sài Gòn - Quận 1
Căn hộ Grand maria Sài Gòn - Quận 1
Căn hộ Grand maria Sài Gòn - Quận 1
Trạng thái:
ĐANG MỞ BÁN
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Đa dạng sản phẩm
Số block:
8 tháp
Số tầng:
60 tầng
Số căn hộ:
4200 sản phẩm
Quy mô:
10 ha
Bàn giao:
Năm 2024
Masterise Homes Masterise Homes
Loại hình: Đa dạng sản phẩm Trạng thái:ĐANG MỞ BÁN
Số Block:8 tháp Số tầng:60 tầng
Quy mô:10 ha Mật độ xây dựng:45.9%
Số căn hộ:4200 sản phẩm Thời gian bàn giao:Năm 2024
Masterise Homes Masterise Homes
Trạng thái:ĐANG MỞ BÁN
Loại hình: Đa dạng sản phẩm
Số Block:8 tháp
Số tầng:60 tầng
Quy mô:10 ha
Mật độ xây dựng:45.9%
Số căn hộ:4200 sản phẩm
Thời gian bàn giao:Năm 2024
2