Phối cảnh dự án Zeit River Thủ Thiêm của tập đoàn GS E&C
Phối cảnh dự án Zeit River Thủ Thiêm của tập đoàn GS E&C
Phối cảnh dự án Zeit River Thủ Thiêm của tập đoàn GS E&C
Phối cảnh dự án Zeit River Thủ Thiêm của tập đoàn GS E&C
Trạng thái:
ĐANG MỞ BÁN
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Căn hộ-Shophouse-Penhouse
Số block:
2 tháp
Số tầng:
32 tầng
Số căn hộ:
300 căn hộ cao cấp
Quy mô:
9.1258m²
Bàn giao:
năm 2024
GS E&C GS E&C
Loại hình: Căn hộ-Shophouse-Penhouse Trạng thái:ĐANG MỞ BÁN
Số Block:2 tháp Số tầng:32 tầng
Quy mô:9.1258m² Mật độ xây dựng:27%
Số căn hộ:300 căn hộ cao cấp Thời gian bàn giao:năm 2024
GS E&C GS E&C
Trạng thái:ĐANG MỞ BÁN
Loại hình: Căn hộ-Shophouse-Penhouse
Số Block:2 tháp
Số tầng:32 tầng
Quy mô:9.1258m²
Mật độ xây dựng:27%
Số căn hộ:300 căn hộ cao cấp
Thời gian bàn giao:năm 2024
2