Căn hộ Soho Residence - Quận 1
Căn hộ Soho Residence - Quận 1
Căn hộ Soho Residence - Quận 1
Trạng thái:
ĐÃ BÀN GIAO
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Căn hộ-Shophouse
Số block:
1 tháp
Số tầng:
34 tầng
Số căn hộ:
459 sản phẩm
Quy mô:
6,528 m²
Bàn giao:
Năm 2021
NovaLand NovaLand
Loại hình: Căn hộ-Shophouse Trạng thái:ĐÃ BÀN GIAO
Số Block:1 tháp Số tầng:34 tầng
Quy mô:6,528 m² Mật độ xây dựng:50%
Số căn hộ:459 sản phẩm Thời gian bàn giao:Năm 2021
NovaLand NovaLand
Trạng thái:ĐÃ BÀN GIAO
Loại hình: Căn hộ-Shophouse
Số Block:1 tháp
Số tầng:34 tầng
Quy mô:6,528 m²
Mật độ xây dựng:50%
Số căn hộ:459 sản phẩm
Thời gian bàn giao:Năm 2021
2